Project Description

Palais d’Egmont

Brussels, Referentiezalen

Dit paleizencomplex is de stenen getuige van vijfhonderd jaar geschiedenis. De opeenvolgende eigenaars en gasten waren allen – op enkele zeldzame uitzonderingen na – vredesgezanten!